Cerca

lunes, 7 de enero de 2013

Nou article: Alteracions antròpiques en els boscos de Pinus halepensis Mill. dels sistemes dunars de Mallorca

Els sistemes platja-duna són, sens dubte, un dels trets fisiogràfics més característics
de les costes mallorquines. Tot i que aquests, des d’algunes dècades enrere s’hagin
associat de manera ferma a l’activitat socioeconòmica lligada a la indústria turística
de sol i platja, la seva interacció amb l’home es remunta segles enrere. Gràcies a la
tasca realitzada recentment a Menorca s’ha pogut comprovar, mitjançant l’aplicació
d’una senzilla metodologia de mostreig, que una important part dels sistemes dunars
a l’illa tenen masses forestals que, formades bàsicament per Pinus halepensis Mill.,
presenten un origen temporal sospitosament similar, donant peu a pensar amb la
importància que la mà de l’home ha pogut jugar pel que fa a l’aspecte i configuració
de la seva realitat vegetal actual, tot indicant tendències de discriminació positiva en
quant a la presència d’aquesta espècie. El present treball pretén mostrar les
modificacions que les masses boscoses de P. halepensis associades a alguns sistemes
dunars litorals de l’illa de Mallorca han sofert al llarg de les dècades. S’analitzen
mostres representatives per a cada un dels sistemes, les quals, a partir de la seva
anàlisi permeten extreure algunes consideracions significatives que mostren alhora
l’evolució històrica d’aquests ambients.


Mir-Gual, M., Fraga, P., Pons, G.X., Roig-Munar, F.X., Martín-Prieto, J.A., Rodríguez-Perea, A., Brunet, P. (2010). Alteracions antròpiques en els boscos de Pinus  halepensis Mill. dels sistemes dunars de Mallorca. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 53: 133-152.

Miquel Mir Gual

No hay comentarios:

Publicar un comentario