Cerca

miércoles, 3 de julio de 2013

Nou article: Caracterització i dinàmica del sistema platja-duna d’es Comú de Muro

Recentment, tot i que amb data de 2011, part dels membres del Grup de Recerca BIOGEOMED-UIB han publicat al Bolletí de la Societat d'Història Natural de Balears un article referent a la caracterització del sistema dunar d'es Comú de Muro, inserit dins els límits del Parc Natural de s'Albufera. Aquest sistema, sens dubte, és un dels més característics a l'illa de Mallorca, pot ser no per les seves condicions intrínsicament físiques i geomorfològiques, sinó pel desenvolupament social i econòmic que han sofert les seves zones limítrofes, i en conseqüència, per l'efecte que això ha tengut sobre el propi sistema.

L'article que comparteixo avui intenta fer un repàs transversal i complet en tant a les característiques físiques i geormofològiques del sistema platja-duna, alhora que també ho intenta relacionar amb el preu que s'ha hagut de pagar vers a la presió antròpica soferta.

Vista de la platja emergida i el front dunar d'es Comú de Muro, badia d'Alcúdia
(Mallorca). Foto: Miquel Mir Gual


Cita:
Mir-Gual, M., Pons, G.X., Perelló, B., Roig-Munar, F.X., Martín-Prieto, J.A., Rodríguez-Perea, A. (2011) "Caracterització i dinàmica del sistema platja-duna d’es Comú de Muro (Badia d’Alcúdia,Mallorca)." Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears ,  54 (1): 95-116.

Miquel Mir Gual
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario