Cerca

miércoles, 27 de mayo de 2015

Llibre "Les fonts Ufanes i el pla de Tel"

El passat 25 d'abril es presentà a Campanet el llibre sota el títol "Les fonts Ufanes i el pla de Tel". Es tracta d'un llibre temàtic i pioner en tant a la caracterització geogràfica i física de les fonts Ufanes (Campanet) i el seu entorn més proper. Tot i que aquestes, des de que van ser declarades Monument natural el 2001 i passaren a titularitat pública el 2003 han incrementat la seva popularitat mediàtica d'una manera substancial, amb recurrents aparicions en mitjans de comunicació, avui encara no comptaven amb cap referent bibliogràfic editat oficialment. Així, sota el finançament i el suport de l'Ajuntament de Campanet, i la coordinació de qui us escriu, es va engendrar aquest projecte el qual, d'una manera monogràfica, tracta principalment la caracterítzació geogràfica de l'espai.

Portada del llibre "Les fonts Ufanes i el pla de Tel"

El llibre està format per un total de 8 capítols temàtics, més un annex cartogràfic i un annex fotogràfic compost per 20 fotografies d'alta qualitat. Hi han participat un total de 19 autors provinents prinicpalment del món acadèmic els quals, a partir dels seus coneixements profunds, regalen als continguts dels textos una qualitat i rigor remarcables. Cap destacar també la gran quantitat de figures, mapes i fotografies que ajuden a il·lustrar la bellesa geogràfica i paissatgística de la zona. D'entre les temàtiques en destaca l'explicació hidrogeològica de les Fonts (com i quan brollen? per què?), la caracterització geològica de les Coves de Campanet i la seva relació pretèrita amb les Ufanes, els primers inventaris florístics i faunístics mai publicats sobre l'alzinar de Gabellí, o bé la importància que les Fonts tenen en tant a la conservació de s'Albufera de Mallorca. 

El llibre es troba a la venda a l'Ajuntament de Campanet, amb un preu de 10€

Hi ha la possibilitat oberta de fer la presentació del llibre a qualsevol part de Mallorca, per si alguna institució a Ajuntament hi està interessat (posar-se en contacte amb mi).


Cita:

Mir-Gual, M. (2015). Les fonts Ufanes i el pla de Tel. Col·lecció Pla de Tel, 11. Ajuntament de Campanet; 196 pàg.

Miquel Mir Gual

No hay comentarios:

Publicar un comentario