Cerca

martes, 6 de noviembre de 2012

Erosió costanera, una realitat i un problema a tenir en compte!!

L'erosió costantera és un dels principals problemes que avui ha d'afrontar el nostre litoral. Les costes sedimentaries arenoses (platges i sistemes dunars) sofreixen importants patrons erosius bé provocats per agents mecànics (vent, onatge, marees), bé per acció antròpica (sobresaturació, manca de gestió, creixement de la urbanització costanera, etc.). No obstant, les costes rocoses, tot i aparentment ser més resistents a aquests fenòmens, també presenten problemes de retorcés a considerar. Moltes de vegades, l'erosió de costes rocoses també pot suposar un important risc per a la població, sobretot en zones a on existeix una urbanització propera a penya-segats litorals.

El video que vé a continuació exemplifica a la perfecció aquests processos,posant alhora de manifest la magnitud que poden arribar a assolir, així com també la perillositat a la que exposen a la població local. En definitiva, digne de veure...Miquel Mir Gual

No hay comentarios:

Publicar un comentario