Cerca

jueves, 8 de noviembre de 2012

Waves and Longshore Drift: Coastal Processes

Among the huge number of agents affecting to coastal evolution, the waves should be highlighted due to the sediment transport along the coastline. The video, recorded by Darron Gedge (Source: youtube) covers how waves transport sediment through the processes of refraction, diffraction, reflection, swash, backwash and long shore drift. This also includes a section on how people have tried to deal with coastal erosion through the building of sea walls, groynes, and other hard strustures.

Del gran nombre d'agents que afecten l'evolució del litoral, cap destacar l'onatge en tant al seu paper vers al transport de sediment al llarg de la línia de costa. El vídeo adjunt, gravat per Darron Gedge (Font: youtube) abarca com les ones transporten el sediment a través de diversos processos tals com la refracció, la difracció, l'swash, el backwash o bé a través de la deriva litoral. A més, també inclou una secció on parla de com l'èsser humà ha incrementat els patrons d'erosió costanera a través d'algunes activitats pròpies tals com les construccions d'habitatges, espigons i altres estructures enginyerils.

                                         Source: Darron Gedge (youtube.com)

Miquel Mir Gual

No hay comentarios:

Publicar un comentario