Cerca

miércoles, 7 de noviembre de 2012

Video: L'efecte del vent com agent modificador dels sistemes de dunes.

Els sistemes dunars són, probablement, un dels espais més fràgils i dinàmics que existeixen a la nostre Terra.   El seu dinamisme vé determinat per un ventall d'agents que, amb la seva força i incidència ajuden a la formació, evolució i caracterització d'aquests espais. Tot mencionant agents tals com la presència o absència de vegetació o la naturalesa i procedència del sediment, dins el dinamisme d'aquests sistemes en cal destacar sobretot l'efecte del vent. Així, el vent esdevé com el principal agent modificador i modelador dels sistemes dunars, podent suposar canvis substancials en les morfologies dunars, no només a escala temporal llarga, sinó també a nivell diari, o inclús horari. Al vídeo que penjo avui, el qual vaig tenir la gran sort de poder gravar in situ a les dunes de Claromecó (Argentina) es demostra com el vent té la capacitat indomable de modelar els paissatges dunars al seu gust, suposant paissatges canviants i dinàmics amb una elegància difícil de descriure. Esper us agradi!

Dune systems are probably one of the most fragile and dynamic spaces over the planet Earth. Their dynamism is entirely affected by a fan of agents that, with their force and incidence helps to the formation, evolution and characterization of those spaces. Among some agents such as presence/absence of vegetation, or the nature and origin of sediment budget, it should be highlighting the effect of the wind flow. Thus, wind supposes the main agent modifying of the dune systems, supposing at the same time important changes on dune morphologies, not only on long time periods, but also on short temporal scale, or even daily.   The video that I attach today, which I had the luck to record in situ  at the Claromecó dunes (Argentina) shows how the wind has an strong capacity for modelling the dune landscapes, supposing changing landscapes. Hope you like it! 


  Video: Sistema dunar de Claromecó (Argentina)

                                                    

Miquel Mir Gual


No hay comentarios:

Publicar un comentario